Cập Nhật
Du Học Liên Xô – (56 – 58)
Yêu Người Cùng Tên – (53)
Nhật Ký Chăn Rau – (39)
Đã Nhớ…Một Cuộc Đời! (110 – Hết)
Cấp 3 – (48)
Vợ Yêu – (64)
Ngày Hôm Qua…Đã Từng – (60)