<?php the_title(); ?>

Vừa bán vừa biếu

26.06.2014
Admin

– Một bà bán hàng nổi tiếng bán đắt. Một hôm, có người nông dân vào mua hàng, bà ta giở giọng ngọt nhạt: “Tôi vừa bán vừa biếu ông đấy”.

– Người nông dân chẳng phải tay vừa, ông nói: “Cảm ơn bà, tôi xin nhận một nửa là số hàng biếu, nửa còn lại bà cất giùm, ngày mai tôi mang tiền đến lấy sau”.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Kỉ niệm
Mang nỏ thần đi thi tài
Mê tín
Chuyển bàn
Trứng và gà