<?php the_title(); ?>

Hiểu Luật

26.06.2014
Admin

Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào lồng với chút vụn bánh và nước. Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ:

– !@##! Mình đâm chết thằng cha đi xe máy rồi. Quả này chắc tù mọt gông đây!

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Sự Tích Tơ Hồng
Chết mà vẫn cười
Tính từ
Trai Ngoan Dính Phải Gái Hư
Công việc lý tưởng