<?php the_title(); ?>

Sống trong thời kỳ nào ?

01.07.2014
Admin

– Nè, mày chép hoài của tao vậy không sợ giống nhau thầy trừ điểm à?

– Yên tâm đi, bài của mày là “Ông sống trong thời kỳ xã hội đen tối!”. Còn của tao là: “Ông sống trong thời kỳ xã hội đen!”

– ???

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Dihydrogen monoxide
Tâm Sự Của Hai Pho Tượng
Canh trộm
Không dám phạt
Liêm khiết