<?php the_title(); ?>

Chi phí sửa chữa

29.06.2014
Admin

Ông chồng nhận cú điện thoại từ trạm sửa xe:

– Vợ ngài vừa lái xe đến chỗ chúng tôi, chắc bà ấy muốn sửa xe, nhưng…

– Hiểu rồi! Đừng lo, tôi sẽ thanh toán tiền sửa xe.

– Chiếc xe có lẽ không nên chữa nữa mà chúng tôi muốn hỏi xem ông có đồng ý thanh toán khoản chi phí để sửa trạm không ạ?

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Cái gì làm cho sung sướng ?
One Way Ticket
Bàn Tay Nâu
Không đánh lại
Thí nghiệm thành công