<?php the_title(); ?>

Chim đi bộ

01.07.2014
Admin

Từ trường học đến cậu bao xa?

– À, khoảng 3km đường chim bay.

– Thế còn chim đi bộ thì bao xa?

– !!!

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Triết lý về tiền
Bị tiền bao vây
Thiên Thần Nhỏ Của Tôi
Trái Tim Con Rắn
The Day You Went Away