<?php the_title(); ?>

Thông cảm

27.06.2014
Admin

– Vi: Tớ xin lỗi vì hôm qua gặp cậu mà không quay lại chào nhé
– Tùng: không sao vì tôi biết cậu xoay sở rất khó khăn mà!
– Vi: Gừ…ư

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Không phải giả
n ủi
Bí mật khủng khiếp
Tên cướp quên lời mẹ dặn
Học Sinh Cá Biệt