<?php the_title(); ?>

Ruồi đực, ruồi cái

25.06.2014
Admin

Một người phụ nữ đi về nhà và thấy ông chồng đang đi loanh quanh với một cái vỉ đập ruồi trên tay.

Cô hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”.

– Săn ruồi!

– Ồ, thế đã giết được con nào chưa?

– Rồi, ba con đực, hai con cái!

– Sao anh biết con nào đực, cái?

– Ba con bò trên can bia, hai con đậu ở điện thoại.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Những Bí Ẩn Về Tiền Kiếp, Hậu Kiếp
Bùa Nhức Răng
[Tự Truyện] Đơn Phương
Lưu lại vài dòng
Có tám cái cột