<?php the_title(); ?>

Không cần phải ủi

28.06.2014
Admin

– Mai: Sao mặt cậu thâm tím thế kia? Lại đánh nhau với ai rồi phải không?
– Nam: Đánh nhau đâu, tớ với thằng Toàn chỉ “tranh luận” thôi.
– Mai: Tranh luận gì mà khiếp thế?
– Nam: Nó cố chấp lắm, tớ đã bảo 20/11 là ngày quốc tế thiếu nhi. Nó lại khăng khăng là ngày giải phóng thủ đô. Đã sai còn hay bảo thủ.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Mỗi năm 2 lần
Đi trễ
Không được như vậy nữa
Sự Tích Chim Quốc
Có thể…