<?php the_title(); ?>

Đa tài

28.06.2014
Admin

AD khoe với MR:
– AD: Hôm qua tớ thắng cả hai đại kiện tướng cờ vua và bơi lội đấy.
– MR: Thật à?
– AD: Tớ thi đấu cờ vua với kiện tướng bơi lội. Và thi bơi lội với kiện tướng cờ vua.
– MR: …Bó tay với cậu luôn!!

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Xác nhận vấn đề
Hoa Thủy Tiên
Xử lý nước
Không cần nhanh như vậy
Giải pháp tạm thời