<?php the_title(); ?>

Chữ ký của thầy

27.06.2014
Admin

Kiểm tra đầu giờ, Jonhny không thuộc bài, thầy giáo quá bực bèn phê vào sổ liên lạc mấy chữ: Đồ con khỉ!

– Nhận lại sổ từ tay thầy, Jonhny phụng phịu: Thưa, thầy mới ký mà chưa cho điểm ạ!

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Trứng và gà
Đặc điểm của Anh
Lợi và hại
Em Luôn Ở Trong Tâm Trí Anh
Phần còn dư