<?php the_title(); ?>

Cây gỗ

27.06.2014
Admin

Đang trong giờ lao động của đơn vị, hạ sĩ gặp hai lính đi nối đuôi nhau, liền bảo họ dừng lại và hỏi:

– Này, các anh đi đâu thế hả?

– Chúng tôi khênh cây gỗ về kho?

– Cây gỗ nào?

– Trời ơi, quỷ thật, chúng tôi quên khuấy mất cây gỗ.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Vẫn muốn lập kỷ lục
Quỳ gối nói chuyện
Hay thế còn gì
Yêu Thầm Chị Họ
Bắt mạch gỗ