<?php the_title(); ?>

Canh trộm

27.06.2014
Admin

– Cái nhà thằng cha giàu sụ vậy mà chẳng bị mất trộm bao giờ. Sao lại có chuyện lạ nhỉ?

– Có tên trộm nào lẻn vào khi vợ thì thức suốt đêm để canh chồng về, còn ông chồng thì về bất kỳ lúc nào kể cả nửa đêm.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Cũng là một nạn nhân thôi
Noi theo gương tốt
Yêu Em Nhanh Thế
Sự Tích Lạc Long Quân và Âu Cơ
Dùng suốt đời