Truyện Cười
Hỏi Xoáy Đáp Xoay
Đau đầu vì vầng hào quang
Bắt lỗi tận gốc
Bên tăng bên giảm
Không thể tin tưởng
Trả giá với Chúa
Bức thư đến từ địa ngục
Tình đồng nghiệp
Khuyên can bạn bè
Bưu cục thó mất rồi
Không ai làm được cả
Dihydrogen monoxide
Nhầm lẫn
Hình phạt
Đúng vậy, nhưng…
123»